De nieuwsbrief van PWN over natuurbeheer Lees online  |  Voeg toe aan veilige afzenders
 
  PWN
 
PWN wil tapuit redden
In het Noordhollands Duinreservaat huist momenteel de laatste tapuitenpopulatie van de kalkrijke kustduinen. Vorig jaar broedden er echter nog maar vier paartjes in het duingebied. Om het huidige aantal vogels te behouden en uit te breiden, plaatste PWN deze winter vijftig nestkastjes in het duingebied. Lees meer >>
 
 
Kieftenvlak beschermd tegen zout water
Twee maanden na de start is de verhoging van de duinen bij Wijk aan Zee, die het infiltratiegebied Kieftenvlak beschermen tegen de zee, afgerond. Net op tijd voor de start van het vogelbroedseizoen en precies volgens planning van beheerder PWN. Lees meer >>
 
 
Meer weidevogels door intensieve samenwerking

Samenwerking tussen partijen om het weidevogelbestand te vergroten leidt tot een goed resultaat. Een goed voorbeeld daarvan is het beheer op Landgoed Marquette in de polder bij Heemskerk naast het Noordhollands Duinreservaat.  Lees meer >>

 
 
Klantenpanelonderzoek naar grote grazers
In het duinbeheer zijn de afgelopen jaren op diverse plaatsen Schotse hooglanders en Exmoor pony’s ingezet. PWN vroeg de leden van het klantenpanel wat zij vinden van de aanwezigheid van deze grote grazers. Lees meer >>
 
 
Vleermuizenpopulatie stijgt
Het gaat goed met de vleermuizen-populatie in het Noordhollands Duinreservaat en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Boswachter Luc Knijnsberg houdt de aantallen al jaren bij: "De inspanningen van PWN om de populatie te vergroten werpen hun vruchten af." Lees meer >>
 
Bloeiende duinen
In het voorjaar van 2019 zal het boek Bloeiende Duinen verschijnen. PWN heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze natuurgids langs de Nederlandse Kust. Het boek is bij voorintekening met korting verkrijgbaar. Lees meer >>
 
In het nieuws: Natuurbrug Duinpoort
ProRail plaatste begin maart het brugdek over het spoor voor de natuurbrug Duinpoort. Daarvoor werden in totaal 28 liggers van 22 meter lang over het spoor gelegd. Deze vormen nu een brug van 40 meter breed. Lees meer >>
 
 
Volg ons en blijf op de hoogte
 
Facebook   Twitter   Linkedin
 
De mannen van NRO
Aan het woord
In het personeelsblad van PWN wordt aandacht besteed aan negen arbeidsparticpanten die momenteel bij PWN werken. Een aantal van hen, de  mannen van het leerteam NRO, laten we ook in deze nieuwsbrief aan het woord. Lees meer >>
 
 
 
 
Contact                 Aanmelden                 Disclaimer                 Afmelden
  Deze e-mail verschijnt 4x per jaar en is verzonden in opdracht van PWN, drinkwaterbedrijf en beheerder van de duinen in Noord-Holland.